Możliwość komentowania Jakie są popularne metody została wyłączona

Jakie są popularne metody spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najpopularniejszych obecnie materiałów konstrukcyjnych. Spory wpływ na to mają jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W odróżnieniu od stali ono nie rdzewieje, przez co stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest również na działanie wielu kwasów organicznych i związków azotu, a poza tym ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również chemiczny i wojskowy. To, co jest ogromnie ważne, to wielokrotnie go można recyklingować, bez utraty właściwości i parametrów. Dużo elementów i konstrukcji będzie jednak wymagać spawania, a to stanowi pewne wyzwanie. Metal ten posiada dość niską temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni tworzą się tlenki, mogące osłabić spoinę. Dlatego też konieczne jest zastosowanie przy spawaniu osłony z gazu obojętnego, jakim przeważnie będzie argon. Ważne jest też dobre przygotowanie powierzchni metalu, to znaczy jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zabrudzeń. Aktualnie dominują dwie metody spawania, czyli MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG stosuje się dla materiałów, które mają co najmniej jeden milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo zostaje podane w formie drutu. Technika TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a wykorzystywane są wtedy elektrody dysponujące wysoką temperaturą topnienia, zapewniające wysokie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.